Zásady ochrany osobních údajů EN/GR

PŘEVLÁDÁ ANGLIČTINA A ŘEČTINA

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak naše společnost shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky (www.epedals.eu) nebo nás kontaktujete, abyste se dozvěděli o produktech, které propagujeme prostřednictvím naší společnosti a našich webových stránek.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci s našimi webovými stránkami a informace nezbytné ke zpracování vašich objednávek. Když nás kontaktujete, můžeme také shromažďovat další informace, které se používají k nejlepší podpoře našich doporučení. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme veškeré informace, které mohou jednoznačně identifikovat jednotlivce (včetně následujících informací), jako "osobní údaje". Další informace o osobních údajích, které shromažďujeme, a o důvodech, které shromažďujeme, naleznete v níže uvedeném seznamu.

Informace o zařízení

•Příklady shromažďovaných osobních údajů: verze internetového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, které webové stránky nebo produkty si prohlížíte, hledané výrazy a způsob interakce s našimi webovými stránkami

•Účel shromažďování: abychom vám mohli přesně načíst webové stránky a provádět analýzu používání webových stránek za účelem optimalizace našich webových stránek.

•Zdroj shromažďování: Shromažďuje se automaticky, když vstoupíte na naše webové stránky pomocí souborů cookie, protokolů, webových majáků, značek nebo pixelů.

•Zveřejnění pro obchodní účely: sdílení s naším zpracovatelem Shopify.

Informace o zákaznické podpoře a přijímání objednávek, doprava, ceny

•Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo.

•Účel shromažďování: poskytování zákaznické podpory.

•Zdroj sbírky: shromážděno od vás.

• Zveřejnění pro obchodní účely: a) Poskytování služeb, kterým nám důvěřujete a které si od nás přejete obdržet, jako je nákup produktů (např. nákup notebooku) a následně plnění našich smluvních závazků v této souvislosti (potřeba zpracovávat údaje v souvislosti s plněním našich smluvních závazků nebo v předsmluvní fázi na vaši žádost, abychom vám mohli poskytovat naše služby), k potvrzení vašich objednávek, za účelem poprodejní podpory, kontaktování vás ohledně vašich objednávek a obecně, pokud je to přiměřeně nutné nebo vyžadováno, abychom vám co nejlépe sloužili. (b) Provádíme průzkumy spokojenosti zákazníků za účelem zlepšení poskytovaných služeb a produktů. (c) Splnění povinnosti uložené zákonem, jako je dodržování právních předpisů pro daňové účely. (d) Souhlas, který poskytujete za konkrétních podmínek stanovených právním rámcem, abyste: se přihlásili k odběru newsletteru, dostávali aktualizace o produktech, službách, novinkách a nabídkách a také vám zasílali personalizované aktualizace.

Nižší liga

Webové stránky nejsou určeny osobám mladším 16 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí. Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás na níže uvedené adrese a požádejte o jejich odstranění.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby a plnit naše smlouvy s vámi, jak je popsáno výše. Například:

-K napájení našeho internetového obchodu používáme Shopify. Další informace o tom, jak Shopify používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde:

- Vaše osobní údaje můžeme sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na předvolání, příkaz k domovní prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili naše práva.

-Vaše údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří vám poskytují služby

-Vaše údaje můžeme sdílet s dodavateli třetích stran, pokud jsme propagátory jejich produktů, aby vám mohli účtovat informace o svých produktech a také vás po prodeji podpořit.

Behaviorální reklama

Jak je popsáno výše, vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílenou reklamu nebo marketingovou komunikaci, o které se domníváme, že by vás mohla zajímat. Například:

Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají webové stránky. Další informace o tom, jak společnost Google používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Zde se také můžete odhlásit ze služby Google Analytics:

Informace o vašem používání webu, vašich nákupech a vaší interakci s našimi reklamami na jiných webech sdílíme s našimi reklamními partnery. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme

Z cílené reklamy se můžete odhlásit:

FACEBOOK -

GOOGLE -

BING-

Kromě toho se můžete odhlásit z některých z těchto služeb tak, že přejdete na odhlašovací portál Digital Advertising Alliance na adrese:

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali naše služby, které zahrnují: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, dopravu a plnění vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

Právní základ

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR"), pokud jste rezidentem Evropské unie, zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s následujícími právními základy.

váš souhlas;

- Plnění smlouvy mezi vámi a webovými stránkami.

- Dodržování našich zákonných povinností.

-K ochraně vašich životně důležitých zájmů.

- plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu;

-Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami.

Uchovávání informací

Když zadáte objednávku prostřednictvím webu nebo jinak, uchováme vaše osobní údaje pro naši evidenci, pokud a dokud nás nepožádáte o vymazání těchto informací. Další informace o právu na výmaz naleznete v části "Vaše práva" níže.

Automatické rozhodování

Pokud jste rezidentem EU, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má takové rozhodování pro vás právní důsledky nebo se vás významně dotýká.

Nezapojujeme se do plně automatizovaného rozhodování, které má právní nebo jinak významný dopad na používání údajů o zákaznících.

Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování, aby zabránil podvodům, které na vás nemají žádný právní nebo jinak významný dopad.

Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří:

Seznam dočasných zamítnutí IP adres přidružených k opakovaným neúspěšným transakcím. Tento seznam zakázaných položek přetrvává po malý počet hodin.

Dočasná černá listina kreditních karet spojených s neregistrovanými IP adresami. Tento seznam zakázaných položek zůstane po malý počet dní.

CCPA

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme (známé také jako "právo vědět"), převést je do nové služby a požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud si přejete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na kontaktní stránce webových stránek.

Pokud si přejete jmenovat oprávněného zástupce, který bude tyto žádosti podávat vaším jménem, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Koláčky

Cookie je malé množství informací, které jsou přijaty do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte naše webové stránky. Používáme řadu různých souborů cookie, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a sociálních médií nebo obsahových souborů cookie. Soubory cookie zlepšují váš zážitek z prohlížení tím, že umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše akce a preference (jako je přihlášení a výběr regionu). To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat pokaždé, když se vrátíte na web nebo procházíte z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé používají webové stránky, například zda se jedná o jejich první návštěvu nebo zda jsou častými návštěvníky.

Cookies nezbytné pro fungování webových stránek

Jméno

Funkce

_Pryč

Používá se v souvislosti s přístupem k admin.

_secure_session_id

Používá se v souvislosti s navigací ve výkladní skříni.

vozík

Používá se ve spojení s nákupním košíkem.

cart_sig

Používá se v souvislosti s pokladnou.

cart_ts

Používá se v souvislosti s pokladnou.

checkout_token

Používá se v souvislosti s pokladnou.

tajný

Používá se v souvislosti s pokladnou.

secure_customer_sig

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

storefront_digest

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

_shopify_u

Používá se k usnadnění aktualizace informací o zákaznickém účtu.

Reporty a analýzy

Jméno

Funkce

_tracking_consent

Předvolby sledování.

_landing_page

Sledování vstupních stránek

_orig_referrer

Sledování vstupních stránek

_s

Analytika Shopify.

_shopify_fs

Analytika Shopify.

_shopify_s

Analytika Shopify.

_shopify_sa_p

Analytika Shopify týkající se marketingu a doporučení.

_shopify_sa_t

Analytika Shopify týkající se marketingu a doporučení.

_shopify_y

Analytika Shopify.

_a

Analytika Shopify.

Doba, po kterou soubor cookie zůstává ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o "trvalý" nebo "relační" soubor cookie. Relační soubory cookie trvají, dokud nepřestanete prohlížet, a trvalé soubory cookie trvají, dokud nevyprší jejich platnost nebo nejsou odstraněny. Většina souborů cookie, které používáme, je trvalá a jejich platnost vyprší mezi 30 minutami a dvěma lety od data jejich stažení do vašeho zařízení.

Soubory cookie můžete ovládat a spravovat mnoha způsoby. Vezměte prosím na vědomí, že odstranění nebo zablokování souborů cookie může nepříznivě ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost a části našich webových stránek již nemusí být plně přístupné.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale můžete si vybrat, zda je chcete přijmout nebo ne, prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které se často nacházejí v nabídce "Nástroje" nebo "Předvolby" vašeho prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče nebo jak blokovat, spravovat nebo filtrovat soubory cookie, naleznete v souboru nápovědy vašeho prohlížeče nebo na webových stránkách, jako jsou

Dále upozorňujeme, že blokování souborů cookie nemusí zcela zabránit způsobu, jakým sdílíme informace s třetími stranami, jako jsou naši reklamní partneři. Chcete-li uplatnit svá práva nebo se odhlásit z určitého použití vašich údajů těmito stranami, postupujte podle pokynů v části "Behaviorální reklama" výše.

Nesledovat
Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že v oboru neexistuje konzistentní chápání toho, jak reagovat na signály Do Not Track, neměníme naše postupy shromažďování a používání dat, když takový signál zjistíme z vašeho prohlížeče.

Změny
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, aby odrážely například změny v našich postupech nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Kontakt
Chcete-li získat další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese support@epedals.eu nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

Modern Corner, Galinis 2, 16672 Atény, Řecko

Poslední aktualizace 21/2/2022

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo na náš dozorový úřad zde:

ebikes online

Zásady ochrany osobních údajů (anglicky)

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak naše společnost shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky (www.epedals.eu) nebo když nás kontaktujete, abyste se dozvěděli o produktech propagovaných naší společností a našimi webovými stránkami.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte naše stránky, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci s našimi stránkami a informace nezbytné ke zpracování vašich nákupů. Když nás kontaktujete, můžeme také shromažďovat další informace, které se používají k poskytování optimální zákaznické podpory. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme veškeré informace, které mohou jednoznačně identifikovat jednotlivce (včetně níže uvedených informací), jako "osobní údaje". Další informace o osobních údajích, které shromažďujeme, a o důvodech, které shromažďujeme, naleznete v níže uvedeném seznamu.

Informace o zařízení

Příklady shromažďovaných osobních údajů: verze internetového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, které webové stránky nebo produkty si prohlížíte, hledané výrazy a způsob interakce s našimi webovými stránkami

Účel shromažďování: abychom vám mohli přesně načíst webové stránky a provádět analýzy používání webových stránek za účelem optimalizace našich webových stránek.

Zdroj shromažďování: Automaticky shromažďováno, když vstoupíte na naše webové stránky pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů.

Zveřejnění obchodní informace: sdílení s naším editorem Shopify.

Zákaznická podpora a informace o přijímání objednávekdoprava, fakturace

Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo.

Účel shromažďování: poskytování zákaznické podpory.

Zdroj sbírky: shromážděno od vás.

Zveřejnění pro obchodní účely: a) Poskytování služeb, kterým důvěřujete a které od nás chcete obdržet, jako je nákup produktů (např. nákup notebooku) a následně plnění našich smluvních závazků v této souvislosti (potřeba zpracovávat údaje v souvislosti s plněním našeho smluvního závazku nebo v předsmluvní fázi na vaši žádost o poskytování našich služeb), k prokázání vašich objednávek, za účelem poprodejní podpory, kontaktování vás ohledně vašich objednávek a obecně, pokud je to přiměřeně nutné nebo požadované pro co nejlepší vaše pohodlí. (b) Provádíme průzkumy spokojenosti zákazníků za účelem zlepšení poskytovaných služeb a produktů. (c) Splnění povinnosti uložené zákonem, jako je dodržování právních předpisů pro daňové účely. (d) Souhlas, který poskytujete za konkrétních podmínek stanovených v právním rámci, za účelem: přihlášení k odběru newsletteru, zasílání aktualizací o produktech, službách, novinkách a nabídkách a zasílání personalizovaných aktualizací.

Nižší liga

Webové stránky nejsou určeny osobám mladším 16 let. Osobní údaje od dětí neshromažďujeme záměrně. Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás na níže uvedené adrese a požádejte o jejich odstranění.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby a plnit naše smlouvy s vámi, jak je popsáno výše. Například:

-K napájení našeho internetového obchodu používáme Shopify. Další informace o tom, jak Shopify používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde:

- Vaše osobní údaje můžeme sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na předvolání, příkaz k domovní prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili naše práva.

-Vaše údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří vám poskytují služby

-Vaše údaje můžeme sdílet s dodavateli třetích stran, pokud jsme propagátory jejich produktů, abychom vám mohli fakturovat, vyžádat si informace o jejich produktech a podpořit vás po prodeji.

Behaviorální reklama

Jak je popsáno výše, vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílenou reklamu nebo marketingovou komunikaci, o které se domníváme, že by vás mohla zajímat. Například:

Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají webové stránky. Další informace o tom, jak společnost Google používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=el. Můžete se také odhlásit ze služby Google Analytics zde: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout.

S našimi reklamními partnery sdílíme informace o vašem používání webových stránek, vašich nákupech a vaší interakci s našimi reklamami na jiných webových stránkách. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme

Z cílené reklamy se můžete odhlásit:

FACEBOOK -

GOOGLE -

BING-

Kromě toho se můžete odhlásit z některých z těchto služeb na odhlašovacím portálu Digital Advertising Alliance na adrese:

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, které zahrnují: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, dopravu a plnění vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

Právní základ

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR"), pokud jste rezidentem Evropské unie, zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s následujícími právními základy.

Váš souhlas·

- Plnění smlouvy mezi vámi a webovými stránkami.

-Dodržování našich zákonných povinností.

-K ochraně vašich životně důležitých zájmů.

-plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu,

-Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami.

Uchovávání informací

Když zadáte objednávku prostřednictvím webových stránek nebo jakýmkoli jiným způsobem, uchováme vaše osobní údaje pro naši evidenci, pokud a dokud nás nepožádáte o vymazání těchto informací. Další informace o právu na výmaz naleznete v části "Vaše práva" níže.

Automatické rozhodování

Pokud jste rezidentem EU, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má takové rozhodování pro vás právní důsledky nebo se vás významně dotýká.

Nezabýváme se plně automatizovaným rozhodováním, které má právní nebo jinak významný dopad na používání údajů o zákaznících.

Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování, aby zabránil podvodům, které na vás nemají žádný právní nebo jinak významný dopad.

Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří:

Seznam dočasných odepření IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tento seznam zakázaných položek přetrvává po malý počet hodin.

Dočasný seznam zamítnutých kreditních karet spojený s neregistrovanými IP adresami. Tento seznam zakázaných položek zůstane po malý počet dní.

CCPA

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme (známé také jako "právo vědět"), převést je do nové služby a požádat o opravu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů. Pokud byste chtěli tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na kontaktní stránce webových stránek.

Pokud byste chtěli jmenovat oprávněného zástupce, který by tyto žádosti podal vaším jménem, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Koláčky

Cookie je malé množství informací přijatých do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte naše webové stránky. Používáme řadu různých souborů cookie, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a sociálních médií nebo obsahových souborů cookie. Soubory cookie zlepšují váš zážitek z prohlížení tím, že umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše akce a preference (jako je přihlášení a výběr oblasti). To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat pokaždé, když se vrátíte na web nebo procházíte z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé používají webové stránky, například zda je to poprvé, kdy je navštěvují, nebo zda jsou častými návštěvníky.

Cookies nezbytné pro provoz webu

Jméno

Funkce

_Pryč

Používá se v souvislosti s přístupem k admin.

_secure_session_id

Používá se v souvislosti s navigací ve výkladní skříni.

vozík

Používá se ve spojení s nákupním košíkem.

cart_sig

Používá se v souvislosti s pokladnou.

cart_ts

Používá se v souvislosti s pokladnou.

checkout_token

Používá se v souvislosti s pokladnou.

tajný

Používá se v souvislosti s pokladnou.

secure_customer_sig

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

storefront_digest

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

_shopify_u

Používá se k usnadnění aktualizace informací o zákaznickém účtu.

Reporty a analýzy

Jméno

Funkce

_tracking_consent

Předvolby sledování.

_landing_page

Sledování vstupních stránek

_orig_referrer

Sledování vstupních stránek

_s

Analytika Shopify.

_shopify_fs

Analytika Shopify.

_shopify_s

Analytika Shopify.

_shopify_sa_p

Analytika Shopify týkající se marketingu a doporučení.

_shopify_sa_t

Analytika Shopify týkající se marketingu a doporučení.

_shopify_y

Analytika Shopify.

_a

Analytika Shopify.

Doba, po kterou soubor cookie zůstane ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o "trvalý" nebo "konferenční" soubor cookie. Relační soubory cookie trvají, dokud nepřestanete prohlížet, a trvalé soubory cookie trvají, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou odstraněny. Většina souborů cookie, které používáme, je trvalá a jejich platnost vyprší mezi 30 minutami a dvěma lety od data jejich stažení do vašeho zařízení.

Soubory cookie můžete kontrolovat a spravovat několika způsoby. Vezměte prosím na vědomí, že odstranění nebo zablokování souborů cookie může negativně ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost a části našich webových stránek již nemusí být plně přístupné.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale můžete si vybrat, zda je přijmete nebo ne, prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které se často nacházejí v nabídce "Nástroje" nebo "Předvolby" vašeho prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče nebo jak blokovat, spravovat nebo filtrovat soubory cookie, naleznete v souboru nápovědy vašeho prohlížeče nebo na stránkách, jako jsou

Kromě toho upozorňujeme, že blokování souborů cookie nemusí zcela bránit tomu, jak sdílíme informace s třetími stranami, jako jsou naši reklamní partneři. Chcete-li uplatnit svá práva nebo se odhlásit z určitého použití vašich údajů těmito stranami, postupujte podle pokynů v části "Behaviorálníreklama" výše.

Nesledovat
Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že v oboru neexistuje konzistentní chápání toho, jak reagovat na signály "Do Not Track", neměníme naše postupy shromažďování a používání údajů, když zjistíme takový signál z vašeho prohlížeče.

Změny
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, aby odrážely například změny v našich postupech nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Komunikace
Chcete-li získat další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na support@epedals.eu adrese nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

Modern Corner, Galinis 2, 16672 Atény, Řecko

Naposledy aktualizováno: 20.1.2022

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo na náš dozorový úřad zde:

electric bikes online