1 από 2

Συλλογή: Ηνωμένο Βασίλειο

Η ENGWE θα προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων και θα δημιουργήσει μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό που κάνουν τώρα είναι ισοδύναμο με τη φύτευση 216.520 δέντρων, που μπορεί να απελευθερώσει 10.610KG οξυγόνου και να απορροφήσει 14.507 KG διοξειδίου του άνθρακα κάθε μέρα. Στόχος τους είναι να βελτιώσουν τη ζωή των 50 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως και να αυξήσουν το ποσοστό πρασίνωσης των 80 εκατομμυρίων στρεμμάτων γης μέχρι το 2030. Η Engwe θα επηρεάσει τη ζωή σας, θα σας κάνει να αισθάνεστε εξουσιοδοτημένοι, και η καινοτομία τους θα συνεχίσει να σας εντυπωσιάζει.