Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 6

Shipped by Drvetion - 250€ Discount Coupon Available

Ηλεκτρικό ποδήλατο Drevion CT20 750W step-through

Ηλεκτρικό ποδήλατο Drevion CT20 750W step-through

Unique 20-inch 4.0 wide tires with spok shock vents, - 10 seconds fast folding - 750W upgraded motor - 15Ah or 20Ah (Samsung battery) - Front and rear turn lights - Cruise contol - Color LCD with USB charging port

Order Now DRVETION CT20 Claim your discount coupon 250€
Request your COUPON HERE >>>
Excellent support when ordered through us

Important notice

You should check the regulation of your country before you buy an electric bike or scooter and indend to move in public roads and bicycle lanes.

Please read carefully this guide

Προβολή όλων των λεπτομερειών

CT20 overview

Περιεχόμενο με δυνατότητα σύμπτυξης

Best prices and after sales service

-Even lower prices using promo codes for electromobility products

-Excellent before and after sales support

-Excellent negotiated terms for all the customer referrals to our collaborators

Tips

Consider the regulation of your country related to the circulation of electromobility products

Shipping

-Order proccesing up to 2 days

-EU Countries up to 7 working days

-UK up to 10 working days

-USA up to 7 working days

-Cyprus approximatelly 21 days

Warranty

3-12 months depending on the component. More information in the link below:

shengmilo electic bikes warranty

Collapsible row